För att belysa besynnerliga kulturella företeelser i svensk kultur kom Omar Anderson till som kontrast figur. Att ställa en beduin figur som egentligen är svensk i typiska svenska kultur företeelser belyser jag hur svårt det kan vara att prata om kulturella skillnader och annorlunda kulturer.


Likt trädgårdsmästaren sköter sina odlingar, odlar vi minnet över bortgångna släktingar och vänner. En del av oss är noggranna och rensar bort ogräs, andra låter historiens ogräs växa fritt. Det är inte alltid det storslagna och välskötta som åldras med störst skönhet. Hur den enkla gravvården åldras kan ge en långt större upplevelse. Livet är inte alltid vackert, men döden äger en säregen skönhet.