Tackningar, collage och Akryl blider


Abstrakta målningar ger många intryck och är mer krävande för en betraktare eftersom det öppnar för fler tolknings möjligheter och inte har tydliga igenkännbara symboler.


Våtmarker och träsk är högintressanta områden för sin rikedom av växtlighet, insekter och skiftningar mellan ljus och skuggor. de fungerar även bra som metafor för konstnärskap och fri kreativitet.


Emaljbilder från 2014


grafiska tryck, momotypier, blandteknik


Vår närmiljö, naturen är så rik på intryck, stämningar och nyanser. Skiftningarna under dagen, årstiderna växlar och färgerna förändras. jag försöker fånga naturens skönhet och den sinnesfrid som man kan uppnå när man kontemplerar i bland växterna i alla slags miljöer.


Målningar med intryck från naturen. Så rik, så omväxlande och inspirerande. Skiftningar i årstider, dygnets timmar, platser är det mest fantastiska på vår jord och något vi måste vårda och skydda från människan.